Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Klassieke Homeopathie “Het Hoogeland” van H.H. Andringa, Arts te Usquert

Op deze site vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Arnica Montana

• Even voorstellen
• Een korte inleiding over Klassieke Homeopathie
• Het consult en de behandeling
• De kosten en de vergoedingen door ziektekostenverzekeraars
• Antwoorden op veel gestelde vragen
• Contact
• Links naar interessante websites over homeopathie

Even Voorstellen

De praktijk voor Klassieke Homeopathie “Het Hoogeland” is sinds 1992 gevestigd in Usquert. Klassieke Homeopathie is onderdeel van wat genoemd wordt “Integrale geneeskunde”, wat betekent dat alle aspecten van gezondheid betrokken worden bij de behandeling. Het kan gezien worden als aanvullend op de reguliere geneeskunde, die vaak gekenmerkt wordt door opdeling en versnippering in verschillende (deel)specialismen. Dit is een praktisch gevolg van de steeds toenemende specialisatie en uitbreiding van reguliere geneeskundige behandelmogelijkheden.

Deze versnippering heeft ook een nadeel: De Mens (als een geheel en ondeelbaar levend wezen) verdwijnt steeds vaker uit beeld. En het is juist deze ene, unieke, individuele mens die deze specifieke kwaal, stoornis of ziekte heeft ontwikkeld. Bij het reduceren van een mens tot een probleem, of een aantal problemen, verliezen we het wezen, de unieke kenmerken van die zelfde mens uit het oog.

Belladona

Binnen de homeopathische benadering van gezondheid en ziekte staat de mens centraal. Homeopathisch werkende artsen benaderen de mens als een ondeelbaar geheel, waarbij de behandeling van “het probleem van deze mens” niet los te zien is van wie deze mens is. We kijken dus naar de mens met een probleem, en veel minder naar de ziekte.

Wie komen er naar de praktijk

Er zijn globaal 2 groepen patiënten te onderscheiden in mijn praktijk: Mensen die na een lange weg langs vele artsen en specialisten hulp zoeken bij een homeopathisch werkende arts, en mensen die voor een oplossing voor hun gezondheidsprobleem in eerste instantie kiezen voor de homeopathische weg. Vooral ouders van jonge kinderen met gezondheidsproblemen kiezen vaak voor het laatste.