Het consult

Het consult en de behandeling

Sepia

In het eerste consult maken we een overzicht van uw klacht of klachten. Niet allen de klacht die de aanleiding is voor uw eerste consult, maar ook andere klachten en “eigenaardigheden” waar u al langer mee leeft zijn daarbij belangrijk.
Wij nemen de eventuele vroegere ziekten door, en ook de ziekten die in de familie voorkomen zijn van belang.
Vanwege deze ziektegeschiedenis is het soms gemakkelijk dat u thuis vooraf een overzichtje maakt. Ook is het handig een lijstje mee te nemen met de medicijnen die u gebruikt of gebruikt hebt.

Het tweede deel van het consult gaat over De gewoontes en eigenschappen die u hebt. Ieder mens is immers verschillend. Wie u bent en wat uw eigenschappen zijn draagt bij aan de goede keuze van het homeopathische middel.
We gaan onder andere de volgende dingen na: de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel, de urinelozing, menstruatie, temperatuursregeling, transpiratie en slaap. Verder ook de reacties op weer en weersveranderingen, kleding, voor en afkeer van bepaald eten of drinken en uw reactie op genotsmiddelen (tabak, alcohol).
Ook proberen we samen een beeld te schetsen van uw karakter. Wat zijn uw gewoontes, uw hobby’s en wat vindt u moeilijk? Herinnert u zich dromen die voor u wellicht een bijzondere betekenis hebben?
We hebben dus veel om te bespreken en het eerste consult duurt dan ook 1 a 1½ uur.

Nadat we dit allemaal besproken hebben kan het zinvol zijn om nog een lichamelijk onderzoek uit te voeren om de lichamelijke verschijnselen verder te onderzoeken.

Apis

Na afloop van het consult zijn er enkele dingen duidelijk geworden:
• Zijn er aanwijzingen voor een zodanig ernstige ziekte dat nader onderzoek door de huisarts of specialist wenselijk is? In dat geval zal ik u voordat we de behandeling starten eerst doorverwijzen voor verder onderzoek en eventuele behandeling.
• Is de kwaal die u hebt goed te behandelen met homeopathie, of is een andere complementaire behandeling wellicht beter voor u?
• Welk homeopathische middel het meest aangewezen is om de behandeling mee te beginnen. In een aantal gevallen is dit al duidelijk direct na afloop van het consult. In de meeste gevallen zal ik nog enige tijd nodig hebben om alle gegevens te verwerken en tot een eerste keuze van een middel te komen.
Het gebruik van reguliere medicijnen is vrijwel nooit een probleem, en het advies is dan ook om hier gewoon mee door te gaan. Voor veranderingen in het gebruik van uw reguliere medicijnen neemt u contact op met de huisarts of de specialist.

Ambra Grisea

Het vervolgconsult
We plannen het eerste vervolgconsult afhankelijk van de aard van de klacht. Meestal houden we een periode van 4 tot 6 weken aan, maar bij een acuut probleem is dit soms (veel) korter Tijdens het vervolgconsult bespreken we uw reacties op het gebruikte homeopathische middel. Hieruit wordt duidelijk of het middel bij u een effect gehad heeft. In veel gevallen is dit effect een directe verbetering. Soms veranderen er dingen: verdwijnen enkele klachten, komen er andere voor in de plaats, of krijgt u oude klachten van vroeger terug. In enkele gevallen kan de klacht zelfs tijdelijk verergeren.
Dit zijn allemaal signalen die aangeven hoe we in het vervolgconsult verder moeten. In grote lijnen zijn er de volgende mogelijkheden:
• Afwachten: uw gestel is nog steeds bezig te reageren op het middel dat u kreeg
• Herhalen: van het gegeven middel: U hebt goed gereageerd en we gaan op de ingeslagen weg door
• Zoeken naar een nieuw middel: U hebt maar gedeeltelijk of helemaal niet gereageerd op het middel. Ondanks de zorgvuldige uitwerking van het eerste consult gaan we op zoek naar een beter middel voor u. De duur van een herhalingsconsult is 30 tot 45 minuten